Gernot  EGARTER                               Landesgruppenobmann